Të dashur besimtarë Musliman në emër të Shoqatës maqedonase “Ilinden”-Tiranë dhe Shoqatës maqedonase “Ilinden”-Dega Gollobordë јu uron Gëzuar Kurban Bajram. Festa kaq të mëdha na kujtojnë se pavarësisht vështirësive që dalin si pengesa të jetës, duhet të ecim gjithmonë në rrugën e duhur. Harmonia dhe respekti duhet të mbretërojë gjithmonë ndërmjet njerëzve, pavarësisht nga përcaktimi fetar.

Shoqata maqedonase ‘’Ilinden”-Tiranë
Kryetar Nikolla Gjurgjaj

Shoqata maqedonase “Ilinden”-Dega Gollobordë
Kryetar Fatri Fetahu