UNESCO i dha Maqedonia së Veriut dhe Shqipërisë edhe dy vite që të veprojnë ndaj rekomandimeve që i kanë propozuar në mënyrë që të shmanget vendosja e rajonit të Ohrit në listën e zezë “Pasuri kulturore dhe natyrore botërore në rrezik”.

Përveç kësaj, Maqedonisë dhe Shqipërisë i kërkohet që deri më 1 shkurt 2023 para Qendrës për trashëgimi kulturore të dorëzojnë raport të përbashkët për gjendjen e rajonit, duke përfshirë edhe raport për përparimin e arritur në zbatimin e vërejtjeve.

Nga këto raporte do të varret nëse rajoni i Ohrit do të shkojë në listën e zezë të UNESCO-s.