Lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, në intervistën për “Republika” hapi një skandal të ri të pushtetarëve për ndërtimin e hidrocentralit Çebren. Sipas tij, vendimet janë ndryshuar disa herë dhe tashmë kjo është arsyeja që investitori grek të ankohet për mënyrën e kryerjes së prokurimit.

Se është kështu dhe se vendimi për t’i dhënë HEC-it të Tikveshit tre muaj pas ndërtimit të hidrocentralit të Çebrenit ose disa muaj pas fillimit të punimeve, që është një diferencë prej 100 milionë eurosh energji elektrike që Tikveshi do të prodhojë për. ato gjashtë vite janë ndryshuar disa herë, publikon dokumente “Republika”.

Në një dokument nga Gazeta zyrtare, datë 17 janar 2020, është publikuar vendimi për fillimin e procedurës për dhënien me koncesion për ndërtimin e projektit Çebren. Këtu është përcaktuar procedura dhe kushtet, të cilat i miratoi Qeveria në kohën kur kryeministër ishte Zoran Zaev, në seancën e mbajtur më 24 dhjetor 2019.

Në nenin 5 të këtij vendimi për fillimin e procedurës, përcaktohen detyrimet e marra nga shteti dhe thotë: Shteti do t’ia lëshojë hidrocentralin “Tikvesh” që operon në Crna Reka, kompanisë që do të marrë këtë blerje, tre. muaj pas datës së fillimit.për ndërtimin e hidrocentralit “Çebren”.

Domethënë, sapo fillon ndërtimi, vetëm pas tre muajsh ju merr në pëllëmbë të dorës “HC Tikvesh”.

Më pas ai duhet të ndërtojë nënstacionin 400 kilovolt “Mariovo” ku do të lidhet hidrocentrali, të bëhet shpronësimi i tokës, të ndërtohen rrugë hyrëse në kantier dhe të sigurohen tepricat e energjisë gjatë natës, me të cilat hidrocentrali më i vogël “Orlov Kamen” Në mbrëmje do ta kthejë ujin në “Çebren” dhe i njëjti ujë do të mund të përdoret disa herë gjatë ditës për prodhimin e energjisë elektrike.

Këtë vendim të qeverisë së Zaevit e ndryshon qeveria teknike e Spasovskit dhe fshihet neni 5, paragrafi 3, i cili mbulon obligimet. Me vendimin e ri, për ndryshimin e vendimit, të cilin e bart qeveria e Zoran Zaevit, thuhet se neni 5, paragrafi 3, që përfshin është fshirë, se neni paragrafi 3 nuk ekziston më dhe është publikuar në Gazetën zyrtare numër 33, e cila u botua më 10 shkurt 2020.

Rreth dy javë pasi qeveria e Spasovskit modifikoi vendimin e qeverisë së Zaevit dhe e drejta ekskluzive për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e HEC-it të Tikveshit shfaqet sërish në mënyrë magjike.

Vendimi i anuluar thotë se do t’ia lëshojmë fituesit HEC “Tikvesh” tre muaj pasi të fillojë ndërtimi dhe në thirrje figuron sërish HEC “Tikvesh”, por tre muaj pas përfundimit të ndërtimit.

Ky është një ndryshim i madh, sepse nëse ai ndërtim zgjat 6 vjet, dhe HEC-i i Tikveshit prodhon afërsisht 140-150 mijë megavat orë, çmimi i tregut është diku rreth 120 euro për megavat orë, por është energjia e pikut dhe është edhe më e shtrenjtë. por këtu le të themi 120 euro për megavat orë, shumëzuar me 6 vjet, marrim një shumë prej 100 milionë euro.

Në procesverbalin e seancës së qeverisë, të mbajtur më 14 shtator 2023, në të cilin ajo që zgjidhet, tashmë tre vjet e gjysmë më vonë, merret vendimi, ku zgjidhet ofertuesi më i favorshëm dhe kështu ka ardhur kompania. at, që publiku në vendin tonë njihet si PPC-Archirodon Group, pra Kompania Greke e Energjisë Elektrike.

Në atë vendim qeveria i referohet në Gazetën zyrtare numër 13 dhe numër 33. Këto janë dy gazetat zyrtare, ku boton “Tikvesh” një herë tre muaj pas fillimit të ndërtimit dhe e fshin për herë të dytë.

Çfarë tha Mickoski për “Çebren