Qyteti i Shkupit në lokacionin e vjetër do të ndërtojë një park argëtues tematik. Parku shfaqet si një tërheqje atraktive, duke pasur parasysh se një park i tillë nuk ekziston brenda një rreze prej 250 kilometrash në rajon. Sot në qytet u prezantua përmbajtja tematike e parkut të lojërave nga kryetari Shilegov dhe arkitekti Franco Barazoni, përfaqësues i kompanisë italiane Bausai.

Parku i ri argëtues përfshin prozat më të përditësuara që garantojnë se do të jetë një vend i dëshirueshëm për argëtim për familjet dhe të gjithë vizitorët pavarësisht nga mosha e tyre. Për këtë shkak, është projektuar që në park të ketë 3 zona, për fëmijët, familjare dhe zona të adrenalinës, në të cilën do të vendosen 24 reklama dhe përmbajtje të ndryshme.

Parku do të shtrihet në të njëjtën sipërfaqe si më parë, dhe gjelbërimi ekzistues në Parkun e Qytetit nuk do të shkatërrohet dhe asnjë dru nuk do të pritet në park për ndërtimin e tij. Parku i zbavitës do të shtrihet në rreth 26.000 metra katrorë dhe do të sigurojë të paktën 100 punësime të drejtpërdrejta dhe mbi 500 punësime indirekte të reja.