Edhe këtë vit, në komunat e Shkupit në të cilat festohet Kurban Bajrami, N.P. Higjiena Komunale-Shkup do të vendosë kontejnerë të posaçëm në të cilët qytetarët do të mund ta hedhin mbetjen organike të kurbaneve.

“Tashmë tre vite me radhë, në prag të shënimit të festës së Kurban Bajramit, NP Higjiena Komunale-Shkup vendos enë speciale të parapara për hedhjen e mbetjes organike. Edhe këtë vit, gjatë periudhës 19-21 korrik, Ndërmarrja do të vendosë 17 kontejnerë në më tepër lokalitete në komunat Çair, Butel, Gazi Babë, Shuto Orizare dhe Saraj”.

“U bëjmë thirrje besimtarëve që mbetjen e tyre organike ta hedhin vetëm në këto enë, sepse hedhja e saj në sipërfaqe publike mund ta rrezikojë seriozisht shëndetin publik dhe të ndotë ambientin jetësor”, tha Drejtori i NP Higjiena Komunale-Shkup.