Qeveria e VMRO-DPMNE-së angazhohet para qytetarëve që të zbatojnë dhe zbatojnë një sërë masash dhe politikash ekonomike që do të nënkuptojnë një jetë më të mirë dhe më cilësore për të gjithë qytetarët dhe kompanitë vendore.

Për këtë qëllim, qeveria e VMRO-DPMNE-së, përmes një strategjie zhvillimore, do të mundësojë funksionimin e shërbimit “PayPal” këtu në Maqedoni, i cili do t’u mundësojë të rinjve freelancer dhe programues që punojnë jashtë vendit të marrin paratë e tyre legalisht këtu në Maqedoni dhe për ta. për të paguar tatimin.

Qytetarët nuk do të duhet të presin më me javë dhe muaj për shërbime nga IRS, kështu që qeveria e VMRO-DPMNE do të thjeshtojë procedurat duke hequr barrierat burokratike dhe duke zbatuar dixhitalizimin e shërbimeve.

Qeveria e VMRO-DPMNE do të ulë taksat, pra tatim fitimi 5% për kompanitë me fitim mbi 50 milionë. Kjo masë do të stimulojë një numër të madh kompanish shumëkombëshe nga e gjithë bota që të transferojnë qendrat e tyre të fitimit këtu dhe të paguajnë taksën e tyre këtu. Dhe sigurisht nga ky përfitim do të përfitojnë edhe kompanitë vendase që do të investojnë në vetvete dhe do të arrijnë fitime mbi 50 milionë euro.

Për kompanitë me fitim nga 20 deri në 30 milionë, taksa do të jetë 8%, ndërsa për kompanitë me fitim nga 30 deri në 50 milionë do të jetë 6%.

Ne do të mbështesim ekonominë vendase dhe në këtë mënyrë kompanitë do të stimulohen për të krijuar vende të reja pune.

Përmes politikave të mira ekonomike, të rinjtë do të mbahen në vend dhe do të stimulohen që të ardhmen e tyre ta ndërtojnë këtu, thonë nga VMRO-DPMNE.

Projekti flamurtar i qeverisë së re të VMRO-DPMNE-së është rialokimi i 1 miliard euro për një mandat katërvjeçar ose 250 milionë euro për një vit nga buxheti i shtetit për komunat për projekte infrastrukturore.

Maqedonia duhet të rritet dhe të zhvillohet ekonomikisht. Qeveria e VMRO-DPMNE-së di si ta bëjë këtë.

Qeveria e VMRO-DPMNE-së do të jetë një qeveri e të gjithë qytetarëve njësoj.

Për VMRO-DPMNE-në është e rëndësishme krijimi i produktivitetit.

Për VMRO-DPMNE-në është e rëndësishme që pagat realisht të rriten.

Për VMRO-DPMNE-në është e rëndësishme të kemi rritje ekonomike, thonë nga VMRO-DPMNE.