Qeveria sot do ta mbajë mbledhjen e 10-të të rregullt ku do të shqyrtohet raporti vjetor i punës së Drejtorisë për Siguri të Informacioneve të Klasifikuara për vitin 2019.

Në mbledhje do të shqyrtohet Raporti vjetor i punës së Drejtorisë për Sigurinë e Informacioneve të Klasifikuara për vitin 2019.

Me propozim të Ministrisë së Ekonomisë, në këtë mbledhje është pika për Raportin e punës së Komitetit Nacional për lehtësim të tregtisë, në harmonizim me detyrimet nga Marrëveshja për lehtësim të tregtisë në kuadër të Organizatës tregtare botërore.

Në mbledhjen e sotme, Qeveria do të përcaktojë tekstin e Propozim-ligjit për ratifikimin e Marrëveshjes mes Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Republikës së Serbisë, për njohjen e ndërsjellë të shërbimeve të klasifikuara që shfrytëzohen në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Republikën e Serbisë.

Me propozim të Ministrisë së Drejtësisë në këtë mbledhje është paraparë edhe prezantimi i Informacionit me raport për zbatimin e Programit për dëmshpërblimin e fëmijës, që është viktimë ose është i dëmtuar nga një veprim, i cili me ligj është paraparë si vepër penale e dhunës dhe akteve të tjera individuale ose dhunës në grup për vitin 2019./Telegrafi/