Një studim i kryer në 1300 çifte, konfirmoi se meshkujt që ndihmojnë në shtëpi me punët e shtëpisë janë më të mirët në shtrat.

Studimi u krye në Universitetin Alberta në Kanada.

Për pesë vjet, studiuesit studiuan sjelljen e rreth 1300 çifteve për të shqyrtuar marrëdhëniet midis seksualitetit dhe punëve shtëpiake.

Dhe rezultati ishte i mrekullueshëm: një shpërndarje më e drejtë e punës së shtëpisë në një çift, krijon një rritje të aktivitetit seksual dhe prandaj edhe kënaqësi më të madhe të çiftit dhe një rritje më të mirë të performancës nga mashkulli.

Pse ndodh kjo? Përgjigja për këtë sjellje është para së gjithash në një nivel psikologjik, Sipas studiuesve, burrat që ndihmojnë në shtëpi, perceptohen nga partnerja e tyre, më tërheqës dhe më të dëshirueshëm.

Për më tepër, nëse pastrimi bëhet së bashku, atëherë në gjysmën e kohës, kjo i lejon çiftet të kenë më shumë kohë për të shpenzuar për vete.