MPB-ja ka shpalluir konkurs për punësim të 600 policëve.

Në konkurs kërkohen policë nga Shkupi, Strumica, Ohri, Manastiri, Tetova, Velesi, Shtip, Kumanova, dhe Qendrat Rajonale për punë doganore – Veri, Perendim dhe Lindje-Jug.

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e kërkuara të më poshtme:

Të jenë shtetas të RMV-së.

Të është i moshës madhore,

Mos të jetë më i moshuar se 25 vjet, nëse për herë të parë krijon marëdhënie pune e cila parashihet të punësohet me shkollë të mesme.

Të jetë folës aktiv i gjuhës maqedone dhe shkrimit të saj.

Për më shumë detaje klikoni në lidhjen e më poshtje dhe do të hapet konkursi i shpallur nga Ministria e Punëve të brendshme.

KONKURS PËR 600 POLICË TË RINJ