Deputetë tashmë kanë hyrë në Kuvend. Me maska, duke u matur temperatura në hyrje dhe duke pritur në distancë, këto janë disa nga masat kundër Kovid-19 që paraqesin risi për mënyrën se si po zhvillohet puna e Kuvendit.

https://www.facebook.com/watch/?v=286848429240204