Intensiteti i komunikacionit në drejtimet rrugore jashtë mjediseve urbane është rritur.

Në vendkalimet kufitare, nga ana e Maqedonisë, nuk ka pritje më të gjata për hyrje dhe dalje nga shteti.

Komunikacioni në rrugët tjera shtetërore zhvillohet pa ndalesa dhe nëpër korsi të thata.

LAMM rekomandon vozitje të kujdesshme, përshtatje të shpejtësisë, si dhe respektim të sinjalizimeve rrugore, sidomos në vendet ku ka mundësi për rrëshqitje të dheut.