Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës njofton se tashmë lejet e dhëna për lëvizja për një pjesë e caktuar e qytetarëve vazhdojnë të vlejnë edhe gjatë fundjavës, përkatësisht nga 5 deri më 7 qershor.

Me lejet që i dorëzon ministria përfshihet përfaqësuesit e institucioneve me vendim të Shtabit të Krizës, punonjësit në media të cilët punojnë në terren, të punësuarit në bukëpjekës, punonjës që punojnë në varreza, dhe një kategori e njerëzve.

Të gjitha lejet që i siguron MSHIA mund të shihen në portalin ‘uslugi.gov.mk’.

MSHIA thekson se nuk jep leje për firma private.