Ministria e Vetëqeverisjes Lokale nga Maqedonia, Agjencia Shtetërore për Programim Strategjik dhe Koordinim të Ndihmës (SASPAC) nga Shqipëria dhe Bashkimi Evropian promovuan zyrtarisht në Ohër Programin IPA 3 të Bashkëpunimit Ndërkufitar ndërmjet Maqedonisë dhe Shqipërisë, i cili do të arrijë në 13, 79 milionë euro për periudhën deri në vitin 2027.

Qëllimi i programit është të promovojë zhvillimin e qëndrueshëm, mbrojtjen e mjedisit dhe rritjen socio-ekonomike, me fokus përmirësimin e rajonit ndërkufitar nëpërmjet turizmit të qëndrueshëm, trashëgimisë kulturore dhe iniciativave të adaptimit ndaj ndryshimeve klimatike.

Në këtë aktivitet marrin pjesë përfaqësues të komunave dhe shoqatave civile nga të dy vendet. Përfaqësuesit nga Strukturat Operative të dy vendeve, si dhe nga Delegacioni i BE-së në Shkup, të pranishmit u informuan për objektivat e programit, si dhe mënyrën e zbatimit. Në të njëjtën kohë, suksesi i programit nga periudha e dytë e programit IPA u theksua si një përvojë e dobishme.

Financimi është i ndarë në mënyrë strategjike midis fushave të mbrojtjes së mjedisit 6.3 milionë euro, turizmit të qëndrueshëm dhe trashëgimisë kulturore 6.3 milionë euro dhe asistencës teknike në vlerën 1.19 milionë euro për të mbështetur zbatimin e programit IPA 3 që synon përmirësimin e standardit të jetesës së qytetarëve nga qytetet ndërkufitare.

Me deri në 85% të kostove të mbuluara nga BE, kjo nismë thekson rëndësinë e bashkëpunimit në adresimin e sfidave rajonale dhe forcimin e qeverisjes vendore.

Fillimi i programit u mbajt në Shërbimin e Shpëtimit Malor të Kryqit të Kuq në Ohër, i cili premton zhvillim të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës në rajonet ndërkufitare të Maqedonisë dhe Shqipërisë, organizuar nga Sekretariati i Përbashkët Teknik nga vendi dhe Antena në Shqipëria.