Niveli i ujit pothuajse në të gjithë lumenjtë e vendit janë në nivelin më të ulët nga mesatarja për muajin maj, tregojnë të dhënat matëse të bëra nga Enti për Punë Hidrometeorologjike.

Përjashtim bën lumi “Crna Reka” në vendin matës tek Novaci ku niveli i ujit është më i madh nga mesatarja, po ashtu nivel më të lart të ujit nga mesatarja janë matur në Drinin e Zi tek vendi Llozhani.

Niveli i ujit në Liqenet e Ohrit dhe Prespës janë në nivelin e mesatares për këtë muaj, ndërsa niveli i ujit në Liqenin e Dojranit është mbi mesataren për këtë muaj.