Tridhjetë e katër vjeçar nga Tetova ka mashtruar në grua dhe djalin e saj duke i gënjyer ata se do t’u gjejë punë në Gjermani.

Ai në disa raste u ka marrë para ndërsa shuma që u ka marrë në total është 80.000 denarë.

Ai u ka premtuar gruas 62 vjeçare dhe birit të saj 35 vjeçar se do t’u ndihmojë të marrin vizë më lehtë në Gjermani.