Qendra për Komunikimi Qytetare (QKQ) publikoi hulumtimin dhe bazën e të dhënave të punësimeve në ministri dhe në komuna në tre vitet e fundit. Këtu përfshihen marrëdhëniet e punës, punësimet e përkohshme dhe angazhimet me kontratë në vepër.

Sipas hulumtimit, prej vitit 2017 deri në vitin 2020, numri i përgjithshëm i të punësuarve në ministri është rritur 3 për qind (540 persona), në komuna është rritur për 2 për qind (154 persona).

Më së shumti të punësuar të rinj ka në polici (570 persona), ndërsa rënie ka armata (167 persona më pak), ndërsa sa i përket rritjes së punësimeve për nga komuna më së shumti ka në Butell (për 122 persona).

Ministritë dhe Qeveria kanë rritjen më të madhe të punësimeve të reja në çdo bazë. Megjithatë, numri i të punësuarve të përkohshëm në ministri dhe Qeveri është rritur për 337 për qind gjatë tre viteve të fundit, përkatësisht nga 62 në 271 persona.