Paga mesatare neto në muajin qershor të vitit 2019 arrit në 25.205 denarë dhe është rritur për 4.1 përqind në krahasim me të njëjtin muaj të vitit të kaluar.

Një rritje e tillë, sipas Entit Shtetëror për Statistika, vjen për shkak të rritjes së pagave në sektorët e aktiviteteve të kujdesit shëndetësor dhe shoqëror (11.7%), Transport dhe magazinim (10.3%) dhe Ndërtim (5.4%).

Paga mesatar bruto për muajin qershor të vitit 2019 arrit në 37.440 denarë