Objekti ku më parë ishte Brikolage në komunën Gazi Babë të Shkupit, pronë e “Skopski Pazar”, është shitur për 9.5 milionë euro te marketet Lidl.

Vlera e kësaj marrëveshjeje është 9,564,485 euro pa përfshirë TVSH-në (ose 588,911,166 denarë pa TVSH).

“Çmimi përputhet me vlerën e tregut për llojin e tillë të marrëveshjeve,” thuhet në njoftimin nga Skopski Pazar, duke theksuar se palët në marrëveshje janë Skopski Pazar dhe Lidl Maqedonia.