Në përputhje me Kodin Zgjedhor dhe orarin për Kryerjen e aktiviteteve zgjedhore për zgjedhjet e ardhshme lokakle, portali „Republika shqip“ publikon Ofertën e tij për reklama politike me pagesë për pjesmarrësit në fushatën zgjedhore.

Portali Shqip.republika.mk është regjistruar në regjistrin e transmetuesve, mediave të shkruara dhe mediave elektronike të Komisionit Shtetëror Zgjedhor.

Lista e çmimeve dhe elementë të tjerë  të Ofertës për reklamat politike të paguara në „Republika shqip“ – zgjedhjet lokale 2021…