Në prag të festave të Kërshëndellave, nga NP Parkingje të komunës Qendër, informojnë se më 6 dhe 7 janar, të gjitha parkingjet që janë në kompetencë të tyre do të jenë falas për të gjithë qytetarët e Republikë së Maqedonisë.

Pagimi i rregullt i parkingut do të vazhdojë nga 8 janari me orar të rregullt, njoftojnë nga Parkingjet e komunës Qendër.