Ministria për Punë dhe Politikë Sociale në përputhje me Ligjin për festa të Republikës së Maqedonisë së Veriut (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” Nr.21 / 98 dhe 18/07), 23 tetori 2019 (e mërkurë), Dita e Luftës Revolucionare Maqedonase, është ditë jo pune për të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut.

Në të njëjtën kohë, Ministria për Punë dhe Politikë Sociale ua uron qytetarëve Ditë e Luftës Revolucionare Maqedonase.