Ndërmarrja publike “Higjiena Komunale” – Shkup largoi gjithsej 200 metra kub mbeturina nga deponitë egra gjatë aksionit masiv për pastrimin e përgjithshëm të komunave të Shkupit.

Sipas ndërmarrjes, në kuadër të aksionit janë zbatuar aktivitete për pastrim, si dhe larje të rrugëve kryesore dhe të mesme me kamionë, ndërsa “Higjiena Komunale” në nëntë komunat e Shkupit vendosi kontejnerë të veçantë për grumbullimin e mbeturinave, në të cilat qytetarët kanë hedhur mbeturina prej 135 metra kub të përbërë nga mobilje të vjetra, pajisje elektrike dhe elektronike.

Ndërmarrja gjithashtu zhvilloi diskutime edukative me qytetarët për problemet me depozitimin jo të duhur të mbeturinave dhe i informoi ata për mundësinë e shtyrjes së mbeturinave të tyre të mëdha gjatë gjithë vitit në Qendrat selektive në Karposh dhe Vardarishte.