SPB Shkup ka ngritur kallëzim penal kundër Z.A. (31) nga Shkupi, për shkak të dyshimit se ka kryer vepër penale “falsifikim të dokumenteve” të dënuar sipas nenit 378 paragrafi 1 dhe 2 nga Kodi Penal.

Gjatë vitit 2021, personi me leje qarkullimi të falsifikuar për automjetin “Volkswagen Passat”, të cilin e kishte marrë në përdorim nga një shok i tij dhe që nga ana tjetër e kishte marrë me qira mjetin nga një agjenci qiradhënieje, e ka lënë si garanci te një shoqëri financiare për miratim të kredisë në shumë prej 360.000 denarë.