NTP po përgatitet të prezantojë standarde të reja. Disa ide dhe përvoja janë duke u konsideruar tashmë në vendet e rajonit dhe më gjerë dhe do të jenë afërsisht të përshtatshme dhe të zbatueshme për kushtet dhe rrethanat në dispozicion në NTP.

– Ende do të përcaktohet nëse ato do të jenë në formën e shënimit të ngjyrave, vendosjen/ngjitjen e kasetave të përshtatshme, një lloj pengese fizike dhe të ngjashme – thonë nga NTP.