Në 1.160 vendvotime, të zgjedhura sipas një shembulli të rastësishëm dhe

reprezentativ, do të vendosen po aq vëzhgues, me çka do të mbulohen 33% të numrit total

të vendvotimeve të Republikës së Maqedonisë.

Sipas të dhënave të fituara nga PVT programi, dalja e votuesve është 41,67% me margjinë

të gabimit prej +/- 0,5%. Përqindja e fletëvotimeve të pavlefshme është 4,33%.

Nga fletëvotimet e vlefshme, në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale me

margjinë të gabimit prej +/- 0,5% janë të fituara rezultatet në vijim:

  1. Blerim Reka – 10,98%
  2. Gordana Siljanovska-Davkova – 44,32%
  3. Stevo Pendarovski – 44,7%

VËREJTJE: Duke e pasur parasysh faktin se rezultatet për dy kandidatët e parë janë

në margjinën e gabimit, THEKSOJMË që rezultatet zyrtare mund të kenë ndryshim

të radhitjes së dy kandidatëve të parë sipas votave të fituara.

Vlerësimin preliminar për zgjedhjet e realizuara Asociacioni qytetar MOST do ta kumtojë në

konferencën për shtyp që do të mbahet gjatë ditës së nesërme.