Veprimtaritë punëtore intensive si tekstili dhe industria e lëkurës paralajmërojnë se ekziston mundësia për mbylljen e kompanive më të vogla, të cilat nuk do të mund ta përballojnë shtypjen e rritjes së pagës minimale, por shpresojnë se punëtorët nga këto kompani do të mund të punësohen në kompanitë më të mëdha të tekstilit.

“Shtypje më të madhe nga rritja e pagës minimale do të kenë veprimtaritë punëtore intensive. Mendoj se tregu do të arrijë që të pranojë të punësuarit nga mbyllja eventuale e kompanive më të vogla, të cilat nuk punojnë drejtpërdrejt me klientët, por marrin punë nëpërmes dorës së dytë dhe të tretë dhe këta punëtorë do të punojnë në kompanitë më të mëdha produktive, me kushte më të mira dhe respektimin e të drejtave të punëtorëve”, tha kryetari i organizatës së punëtorëve, Angel Dimitriev.

Nga Qeveria thonë se me rritjen e pagës minimale nuk bëhet presion nëpërmes kompanive, por u sigurohet paga kategorive të rrezikuara të cilët nuk kanë alternativë për shkak të moshës së tyre apo arsyeve tjera.