Bruto Prodhimi Vendor në tremujorin e dytë ka shënuar rënie prej 12.7%, publikoi Enti shtetëror për statistikë. Sipas të dhënave të publikuara, në tremujorin e dytë të 2020, rritje është shënuar në bujqësi, pylltari dhe peshkatari prej 4.5%, Drejtorinë publike dhe mbrojtje, sigurim të obligueshëm shëndetësor, arsim, veprimtaritë të mbrojtjes sociale dhe shëndetësore prej 2.2% dhe informacione dhe komunikime prej 0.9%. Shpenzimet finale të amvisërive, duke përfshirë edhe institucionet jofitimprurëse që i shërbejnë amvisëritë, në tremujorin e dytë të vitit 2020 në mënyrë nominale kanë rënie prej 9.9%, ndërsa pjesëmarrja e tyre në BPV është 70.6%. Në periudhën e njëjtë, importi i mallrave dhe shërbimeve ka pësuar rënie prej 32%, ndërsa eksporti i mallrave dhe shërbimeve ka shënuar ulje në vlerë nominale prej 30.2%. Në tremujorin e parë, para se të fillojë korona-kriza, në mars, BPV shënoi rritje prej 0.2%.