Agjencia botërore me renome për ushqim dhe ilaçe e SHBA (FDA) dha leje se IQOS prodhim i Filip Moris e ngrohë por nuk e djeg duhanin, mund të klasifikohet në kategori „prodhim duhani me rrezik të modifikuar” (MRTP), si dhe lejohet të informohen konsumatorët për zvogëlimin e ekspozimit të materieve të dëmshme gjatë shfrytëzimit të kësaj pjisje në pajtim me promovimin e shëndetit publik.

IQOS është i pari dhe i vetmi prodhim elektronik i cili shfrytëzon nikotinë te cilën kjo Agjenci e njohur në fushën e shëndetit publik e klasifikoi në kategorinë „prodhim me rrezik të modifikuar“, duke dhënë sqarime në këto përfundime:

a) IQOS e ngroh por se djeg duhanin;
b) përdorimi i kësaj pajisje dukshëm e zvogëlon prodhimet e dëmshme dhe kimikalet potenciale të dëmshme.
c) kërkimet shkencore vërtetojnë se nga kalimi klasik i cigareve në IQOS e zvogëlojnë ekspozimin e trupit nga dëmet dhe materive potenciale të rrezikshëm.

“Ky vendim nga FDA paraqet zbulim historik në fushën e shëndetit publik. Kjo shumë me rëndësi ndikoi në rritjen e konsensusit shkencor se IQOS është zgjedhja më e mirë se sa të vazhdohet më pirjen e duhanit“, tha Aleksandar Jakovljeviq, drejtor ekzekutiv i Filip Moris për Evropën Juglindore, duke shtuar se IQOS është ndryshim fondamental nga cigaret tradicionale dhe për këtë duhet të ketë ndryshim fondamental të kornizës.Bashkëpunimi midis qeverive dhe organizatave që kujdesen për shëndetin publik, dhe demonstrimin e këtij rasti në SHBA, do kontribuoi për tranzitim të shpejtë të pirësve të moshuar të duhanit drejt prodhimeve që janë më prodhim cilësore që do të thotë zgjedhje për shëndetin e tyre. Me opsionin më të mirë i cili nuk shkakton asnjë rrezik është të mos të fillohet me pirjen e duhanit a po në tërësi lehtë të kalojnë në përdorimin në prodhime të sigurta të dhe të kontrolluara dhe të bazuara në shkencë”.

Përfundimisht me 31 mars të këtij viti 10,6 milion duhanpirës në gjithë botën kanë hequr dorë nga cigaret klasike dhe kanë kaluar në IQOS, deklaroi Jakovleviq duke shtuar se inovacionet se kjo mundet gradualisht të risin zvogëlim e numrit që është një shans që nuk duhet të anashkalohet.

Vendimi i Agjencisë amerikane për ushqim dhe ilaçe të lejohet aplikimi i Filip Moris me çka të klasifikohet në kategorinë “prodhim duhani me rrezik të modifikuar, vijoj pas një analize rigoroze të përgjithshme nga ana e Agjencisë dhe dokumentacion vëllimor shkencor të cilën kompania e dorëzoi në dhjetor të viti 2016 Këtij vendimi iu bashkëngjit dhe leja nga ana e FDA në prill të vitit 2019 ku dhe u lejua komercializimi i IQOS në tregun amerikan.