Çdo gjë është dakorduar, vetëm 15-20 minuta na najnë nga e Veriut – deputetët e LSDM-së marrin instruksione nga koordinatori i grupit Jovan Mitrevski se si të veprojnë me qëllim që të mos vonojë votimi për ndryshimin e Kushtetutës dhe emrin kushtetues të Republikës së Maqedonisë.

” Prej  tani seriozisht …  fillojmë për 15-20 minuta. Ne kemi rënë dakord për një skenar të plotë. Ju     lutem, asnjë nga PF MOS TË PARAQITET PËR TË MARRË FJALËN. Kryeni të gjitha nevojat tuaja. Hyni dhe NUK KA MË DALJE”