Wednesday, 12 December 2018 | Lajme: 0

Konferencë për përmirësimin e menaxhimit komunal

Ministri i Vetëqeverisjes Lokale, Suhejl Fazliu sot do të marrë pjesë në konferencën “Përmirësimi i menaxhimit komunal”, ku do të promovohen grantet për 30 komuna dhe për tetë rajonet planore.

Vlera e përgjithshme e granteve paraqet një milion euro, mjete nga Bashkimi Evropian.

Në Konferencë është paralajmëruar fjalimi i përfaqësueses së prëhershme të UNDP-së në Republikën e Maqedonisë, Luiza Vinton, si dhe të përfaqësuesit të Delegacionit të BE-së, Nikolla Bertolini.