Wednesday, 12 December 2018 | Lajme: 0

Sugareski dhe Kitanov do të bëjnë shqyrtimin e rikonstruimit të Qarkores së Shkupit

Ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Goran Sugareski dhe drejtori i Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore, Zoran Kitanov, sot do të shqyrtojnë rikonstruimin e Qarkores së Shkupit, në Stajkovc.

Për rikonstruimin e Qarkores së Shkupit janë ndarë 580 mijë euro. Aktivitetet në teren filluan më 10 gusht.