Thursday, 15 November 2018 | Lajme: 0

Ulen çmimet shitëse të prodhuesve të prodhimeve industriale

Çmimet shitëse të prodhuesve të prodhimeve industriale, gjithsej, në korrik të këtij viti janë më të ulëta për 0,5 për qind në nivel mujor, ndërsa më të larta për 1,1 për qind në nivel vjetor.

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistikë, në krahasim me qershorin e këtij viti, çmimet e shitjes të prodhuesve të prodhimeve industriale, gjithsej, mbesin në të njëjtin nivel në sektorin Miniera dhe nxjerrje të gurit dhe gjithnjë e më të ulëta në sektorin Industria përpunuese për 0,5 për qind dhe në sektorin Furnizim me energji elektrike, gaz, avull dhe klimatizim për 0,9 për qind.

Në krahasim, megjithatë, me qershorin e vitit 2017, çmimet shitëse të prodhuesve të prodhimeve industriale, në përgjithësi, janë më të larta në sektorin Miniera dhe nxjerrje të gurit për 1,9 për qind dhe në sektorin Industria përpunuese për 1,4 për qind, ndërsa në sektorin  Furnizim me energji elektrike, gaz, avull dhe klimatizim janë më të ulëta për 3,3 për qind.

Çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregjet e huaja, në korrik të këtij vitit janë më të ulëta për 0,2 për qind në nivel mujor, ndërsa më të larta për 2,1 për qind në nivel vjetor.

Në krahasim me qershorin e këtij viti, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregjet e huaja janë më të ulëta në sektorin Miniera dhe nxjerrje të gurit dhe në sektorin Industria e përpunimit për 0,2 për qind.

Në krahasim me korrikun e vitit 2017, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregjet e huaja janë më të larta në sektorin Miniera dhe nxjerrje të gurit për 9,3 për qind, ndërsa në sektorin Industria e përpunimit për 1,4 për qind