Wednesday, 14 November 2018 | Lajme: 31

Nënshkrimi i marrëveshjeve për projektet për zhvillim rajonal për vitin 2018

Në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë sot do të nënshkruhen marrëveshjet për zbatimin e projekteve për zhvillim rajonal për vitin 2018.

Korniza financiare e projekteve është 279.333.631 milionë denarë, ndërsa shfrytëzues të mjeteve janë qendrat për zhvillimin e rajoneve planore dhe komunave.

Ngjarjen do ta hapë ministri i Vetëqeverisjes Lokale, Suhejl Fazliu.