Monday, 22 October 2018 | Lajme: 17

Maqedoni: Janë definuar fushat nga bujqësia të cilët do të financohen me 15 milion euro nga IPA 2019

Për financimin e bujqësisë në Maqedoni nëpërmjet IPA fondeve 2019 do të fitojnë 15 milion euro. Sektori i grupit punues në të cilën marrin pjesë përfaqësues nga Ministria për Bujqësi Pylltari dhe Ujra (MBPU), Delegacioni nga BE, të institucioneve përgjegjëse, donator të huaj dhe organizata joqeveritareve, mbrëmë i kanë definuar prioritete në këto fusha të cilat do të mbështeten financiarisht me rreth 15 milion euro.

Për herë të parë në mbështetja financiare nga IPA 2019 do të fitoj sektori i pylltarisë në fushën e sistemit informativ të pylltarisë e cila do të jetë komponent e rëndësishme për menaxhimin me pyjet, për krijimin e politikave për afrimin e metodave të reja dhe sigurimin e të dhënave të pylltarisë së Maqedonisë, të rëndësishme për zhvillimin e këtij sektori.

Gjithashtu me fondet IPA 2019 është paraparë financimi i procesit i konsolidimit të tokës bujqësore, me çka janë planifikuar rreth 500 mijë euro.

Nga delegacioni i Bashkimit Evropian theksojnë se është e nevojshme për financimin e projekteve në rajonet më pak të zhvilluara si rajoni i jugperëndimit, verilindja dhe rajoni i pollogut. Në mbledhje u shikua dhe projektet aktuale të financuar nga Instrumentet për asistenca para pranimit në BE.