Wednesday, 14 November 2018 | Lajme: 16

Seanca të dy komisioneve kuvendore

Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë sot do të mbajnë séance komisioni për transport lidhje dhe ekologji si dhe komisioni për punë dhe politikë sociale.

Para Komisionit për transport janë propozim ndryshimet e ligjit për shërbime audio dhe audiovizuele dhe për themelimin e Ndërmarrjes Publike radiodifuzioni maqedonas, që të dy në lexim të dytë . Ndërsa para anëtarëve të komisionit për punë dhe politikë sociale janë ndryshmet e Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë dhe Propozim ligji për agjencitë private për punësim, që të dyja ligjet janë në leximin e pare.