Monday, 10 December 2018 | Lajme: 0

Bullgaria dhe Maqedonia me projekt të përbashkët për treg të integruar energjetik

Maqedonia dhe Bullgaria do të bashkëpunojnë në pilot projekt për integrim të tregjeve energjetike midis anëtares së Bashkimit Evropian dhe vendit kandidat për anëtarësim, konform Marrëveshjes për formimin e Komunitetit Energjetik.

Kjo është paraparë në projekt-memorandumin midis Ministrisë Bullgare të Energjetikës dhe Ministrisë së Ekonomisë për bashkimin e tregjeve ekonomike “Një ditë përpara” që Qeveria bullgare tashmë e ka miratuar, theksohet në kumtesën e Qeverisë bullgare.

Memorandumi ka për qëllim të krijojë të drejta të barabarta dhe batë rregullatore për bashkimin e tregjeve të energjisë elektrike. “Një ditë përpara”, midis dy vendeve edhe atë nën kushte jodiskrimunese dhe të drejta.

Nënshkrimi i Memorandumit është element nga përpjekjet e përbashkëta për ndërlidhje në sektorin energjetik, krijimin e vendeve të punës dhe zhvillim të tregut konkurrues dhe të integruar energjetik në rajon, sinkronizim të plotë me politikë të vazhduar të Bullgarisë për garantimin e dërgesave të qëndrueshme dhe të mjaftueshme energjetike për Evropën Juglindore, theksohet në kumtesën e Ministrisë Bullgare të Energjetikës.