Tuesday, 11 December 2018 | Lajme: 35

Nuk bëhesh shtetas i Maqedonisë pa njohur gjuhën maqedone

Rreth 2000 qytetarë kanë marrë përgjigje pozitive për shtetësinë e Maqedonisë gjatë tre viteve të fundit, ndërsa rreth 300 qytetarëve të tjerë u është refuzuar kërkesa për shtetësi.
Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Punëve të Brendshme tregojnë se një nga arsyet kryesore për refuzimin e dhënies së shtetësisë ka qenë mosnjohja e gjuhës maqedonase, vlerësim të cilin e bën një komision i posaçëm, i cili funksionon në kuadër të Qeverisë.

Përgjigje pozitive në bazë të natyralizimit rreth 25.
Përgjigje pozitive në bazë të rikthimit të nënshtetësisë rreth 300.
Përgjigje pozitive në bazë të kurorës rreth 1500.

Përgjigje negative për shkak të mos plotësimin e kushteve për vendqëndrim rreth 71.
Përgjigje negative mbi bazë të vendimit të DSK janë dhënë rreth 70.
Përgjigje negative nga mosnjohja e gjuhës rreth 50.
Përgjigje negative për mosplotësimin e kushteve/dokumentacionit për kurorë rreth 20 përgjigje negative.
Përgjigje negative për mossigurimin e mjeteve për ekzistencë 2-5.

Zëvendësministri Agim Nuhiu thotë se ndryshimet e Ligjit të shtetësisë në vitin 2011, nuk janë të mjaftueshme për të thjeshtësuar procedurat e marrjes së shtetësisë.

Lehtësimin e procedurës për fitimin e shtetësisë e kërkoi edhe deputeti i BDI, Ejup Alimi në seancën e Komisionit parlamentar për monitorimin e punës së DSK-së dhe Agjencisë së Inteligjencës, ku pardje u shqyrtuan raportet vjetore. Alimi tha se përgjigja për marrjen e shtetësisë duhe të jepet në kohë më të shkurtër.

“Në afat praj gjashtë muajve të marrin përgjigje nga institucioni relevant si dhe për bazë të merren bazat vetëm për aplikuesit dhe të mos shtrihen kërkesat edhe për rrethin më të gjerë, siç ishte praktikë deri më tani”, tha Alimi.

Mediat në vend ndër vite kanë publikuar raste nga me ekstremet kur individëve që jetojnë tërë jetën në Maqedoni, nuk u është dhënë shtetësia përkundër faktit se anëtarët tjerë të familjes janë shtetas të Maqedonisë./Almakos/