Monday, 22 October 2018 | Lajme: 0

Në shkurt 82,8 për qind e energjisë elektrike të konsumuar ka qenë nga prodhimi vendor

Në Maqedoni në shkurt të këtij viti janë shpenzuar 715.195 МWh energji elektrike, 37.992 mil.nm3 gaz natyror, 519 411 tonë qymyrguri dhe 68.691 tonë produkte të naftës, kumtoi Enti Shtetëror për statistikë.

Bruto-prodhimi vendor i energjisë elektrike merr pjesë me 82,8 për qind në bruto-konsumin vendor të energjisë.

Nga konsumi i përgjithshëm i qymyrgurit, 93,3 për qind janë përdorur për prodhimin e energjisë elektrike.