Saturday, 23 June 2018 | Lajme: 0

Nesër regjim i përkohshëm në rr.”Filipi i Dytë i Maqedonisë” në Shkup

Ndryshim të përkohshëm të regjimit të qarkullimit do të ketë nesër në rr.”Filipi i Dytë i Maqedonisë”, për shkak të kyçjes së objektit “Institucone shtetërore – Administrata publike dhe Fakulteti për arte dramatike” – Shkup në rrjetin ekzistues ujësjellës, kanalizimit fekal dhe atmosferik, informojnë nga SH.N. “Granit” SH.A. Shkup.

Aktivitetet ndërtimore të cilat u dedikohen realizimit të gërmimit do t’i realizojë SH.N. “Granit” SH.A. Shkup në pajtueshmëri të Projektit themelor për regjim të përkohshëm të rr.”Filipi i Dytë i Maqedonisë”, në Shkup