Thursday, 26 April 2018 | Lajme: 21

Pa energji elektrike një pjesë e Kisela Vodës, Çairit dhe Gjorçe Petrovit

Për shkak të ndërhyrjeve teknike në elektro-rrjetin, pa energji elektrike do të mbesin një pjesë e shfrytëzuesve në komunën e Kisela Vodës, Aerodromit, Çairit dhe Gjorçe Petrovit.

Pa energji elektrike në periudhën nga ora 11:00 deri në orën 13:00 do të mbesin shfrytëzuesit nga rrugët Frank Harkort – Maning, Georgi Dimitrov dhe SHF “Krume Keleski” me rrethinën, nga ora 9:00 deri në orën 15:00 shfrytëzuesit nga rr.2 në fshatin Lisiçe e Poshtme, nga ora 8:00 deri në orën 13.00 shfrytëzuesit nga rrugët “Arhipeskop Angelarij” dhe “Podragje” dhe Çarshia e Vjetër e Shkupit, nga ora 8:30 deri në orën 15:00 shfrytëzuesit nga rr. “Anton Popov” dhe objektet përreth, nga ora 9:00 deri në orën 12:00 shfrytëzuesit nga bulevardi “Smilevski Bato” me numrat 79 dhe 77 dhe objektet përreth, nga ora 9:00 deri në orën 11:00 shfrytëzuesit nga firmat “Imel Farm” dhe “Terzi Kompani” në Stenkovec, nga ora 13.00 deri në orën 15:00 shfrytëzuesit nga rr. “Vlladimir Komarov” dhe objektet përreth dhe nga ora 9:00 deri në orën 11:00 shfrytëzuesit nga rrugët “Kozjak” dhe “Hristo Tatarçev”.